Stichting Muurgedichten Nunspeet

Opgericht 15 december 2006

RSIN 817372246

ANBI cultuur

KvK 08153606

Bankrekening NL 60 RABO 0101 1406 81

Contactgegevens

Stichting Muurgedichten Nunspeet

Niersenseweg 6

8076 PW Vierhouten

Tel. 0577 410445

Bestuurssamenstelling

Jaap Slaa, voorzitter

Gerrie de Jong – Zwier, secretaris

Janderk Slothouber, penningmeester

Erica Engberts – Weide, lid

Ben van Wendel de Joode, lidWebsite en E-mailadressen

www.muurgedichten-nunspeet.nl

info @ muurgedichten-nunspeet.nl

secretaris @ muurgedichten-nunspeet.nl

penningmeester @ muurgedichten-nunspeet.nl


Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van culturele uitingen in welke vorm of van welke aard dan ook in de gemeente Nunspeet, zulks ten behoeve van de inwoners van de gemeente Nunspeet en wel in het bijzonder door het aanbrengen of doen aanbrengen van gedichten op muren of op andere daartoe geëigende plaatsen in de gemeente Nunspeet (Statuten artikel 2a).


Ambitie

Het bestuur van de Stichting Muurgedichten Nunspeet wil van Nunspeet een 'gedichtendorp' maken. Een dorp waar op allerlei manieren aandacht wordt geschonken aan gedichten omdat gedichten, evenals bijvoorbeeld muziek of schilder- en beeldhouwwerken, ons leven verrijken.

 

Beleidsplan

Het bestuur streeft ernaar ongeveer 35 gedichten te plaatsen en te onderhouden. Vanzelfsprekend staat het bestuur open voor suggesties, maar het heeft wel als beleid slechts  gedichten aan te brengen die tot de literaire canon behoren. Er hoeft niet beslist een relatie te bestaan tussen de inhoud van het gedicht en het ge¬bouw waarop het gedicht wordt aangebracht.

Daarnaast streeft het bestuur naar het publiceren van een fiets- en/of wandelroute die langs de geplaatste gedichten leidt.

Ook wil het bestuur jaarlijks één of meer literaire activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst ter gelegenheid van de nationale gedichtendag die elk jaar eind januari gevierd wordt.


Beloningsbeleid

Niet van toepassing.

Verslag activiteiten in 2015

a. Plaatsen en onderhouden van gedichten.

Het werkprogramma 2015 was erop gericht dat we dit jaar onze aandacht zouden richten op het herstellen van de twee vernielde gedichten (nr. 36, Jac. Van Hattum, Herinnering en nr. 7. Ted van Lieshout, Nieuwe schoenen). Met betrekking tot het door bouwwerkzaamheden enigszins beschadigde gedicht nr. 31, C. Buddingh, De bozbezbozzel, besloten we dit voorlopig te laten zoals het is.

Het gedicht van Van Hattum zal aangebracht worden op het nieuwe cultuur-historische museum van Elspeet en het gedicht van Van Lieshout zal op de oude locatie (Stationslaan 1) aangebracht worden. Ook besloten we in 2015 geen nieuwe gedichten te plaatsen.

De reacties van poëzieliefhebbers uit het eigen dorp en van ver daarbuiten zijn nog steeds erg positief. Via de website blijken veel mensen kennis te nemen van onze activiteiten. Grote dank zijn wij daarom steeds opnieuw verschuldigd aan Tjaard Heikens uit Elspeet die ook dit jaar onze website weer gratis up-to-date hield.

b.  De publicatie van een fiets- en/of wandelroute die langs de gedichten leidt, werd dit jaar gerealiseerd. Dankzij bijdragen van de Rotaryclub Nunspeet en het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet verscheen onze gids 'Gedichten in Nunspeet. Poëzie op muren, in velden en langs wegen'  voor de prijs van € 6,-. Het eerste exemplaar werd de burgemeester van Nunspeet, de heer Dick van Hemmen, overhandigd op donderdag 23 juli 2015. Dankzij de fraaie uitvoering en de lage prijs werd de bundel zeer goed verkocht.

c.  Gedichtendag 2015

In samenwerking met de Bibliotheek Noordwest Veluwe en Boekhandel Osinga organiseerden we op zaterdag 31 januari 2015 in cultureel centrum Veluvine een feestelijke avond met het programma 'Met zingen is de liefde begonnen'. Voor de pauze trad het Nunspeets Kleinkoor o.l.v. Cees Luijten op met een programma van liederen en gedichten. Muzikaal werd dit omlijst door Tersite Ayele (fluit) en Henk Bloemers (piano). Na de pauze was er, zoals altijd, weer een Open Podium waar door velen gebruik van werd gemaakt. Het Open Podium startte met het optreden van enkele zgn. BN'ers (Bekende Nunspeters). Het was een geslaagde avond.

d. Vernielingen

Ons verzoek aan het College van B&W een subsidie te mogen ontvangen voor het vervangen van de vernielde gedichten werd gehonoreerd. De subsidie is bestemd voor het laten opstellen van een bouwtechnisch rapport m.b.t. het vandalismebestendig maken van toekomstige gedichten.

Inmiddels is dit rapport vervaardigd door INCRA (Vierhouten) en Slaa + van Asselt architecten BNA (Nunspeet).

e. Toernee literair

Het aantal aanmeldingen voor rondleidingen langs een aantal gedichten in de dorpskern van Nunspeet viel tot nu toe enigszins tegen. Zie voor meer informatie de pagina Rondleidingen op onze website.

Zie voor meer informatie de pagina Rondleidingen.

Begunstigers

Onze stichting wordt financieel gesteund door een beperkt aantal begunstigers. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun trouwe support. We streven ernaar het aantal begunstigers uit te breiden.


Sponsors

Andries Beelen Auto’s; Nunspeet

Boekhandel Osinga; Nunspeet

Heikens,Tjaard; Elspeet (VP Design)

Ingwio BV; Vierhouten

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Rabo Dichterbij Fonds; Nunspeet

Rotaryclub Nunspeet

Rewo Holding; Nunspeet

Slaa + Van Asselt, architecten BNA; Nunspeet

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

VANO Vastgoed; Nunspeet


Steun de Muurgedichten

Donaties

Website gemaakt door VP Design

Stichting Muurgedichten Nunspeet Niersenseweg 25 8076 PW Vierhouten Tel. 06 – 2504 2190